Προγραμμα Εκμαθησης

Wooden Dummy Practice
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

                             
                               ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟ       ΤΜΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ                  19:00 - 20:00                             20:15 - 22:15

ΤΡΙΤΗ                        ---------------                               20:15 - 22:15

ΤΕΤΑΡΤΗ                  19:00 - 20:00                             20:15 - 22:15

ΠΕΜΠΤΗ                   ---------------                              20:15 - 22:15

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ           19:00 - 20:00                              20:15 - 22:15