Προγραμμα Εκμαθησης

Wooden Dummy Practice
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

                             
                               ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟ       ΤΜΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ                 19:00 - 20:00                              20:00 - 22:00

ΤΡΙΤΗ                        ---------------                                  20:00 - 22:00

ΤΕΤΑΡΤΗ                  19:00 - 20:00                             20:00 - 22:00

ΠΕΜΠΤΗ                   ---------------                                  20:00 - 22:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ           19:00 - 20:00                            20:00 - 22:00